Onderhoud

Om het hele jaar van uw tuin te kunnen genieten is regelmatig onderhoud van groot belang. Samen met u wordt er een onderhoudsplan opgesteld wat volledig of gedeeltelijk door ons kan worden verzorgd.

We spreken graag met u door op welke momenten het onderhoud plaats kan vinden en welke werkzaamheden wij voor u uit handen kunnen nemen. Denk hierbij aan snoeiwerk, onderhoud van het gras en de perken, maaiwerkzaamheden, bewatering, schoonmaken bestrating, onkruidbestrijding, etc.